No menu items!

Cili Këshill i Prindërve!?

Cili Këshill i Prindërve!?

Shkruan:Arieta Mjeku Azizi

Kush jeni ju Këshilli i Prindërve, nuk po ju njoh as nuk paskam dëgjuar për ju asnjëherë.
Për cilin Këshill e keni fjalën?
Ku jeni ju, cilat janë përgjegjësitë e juaja, sepse me të vërtetë nuk paskam dëgjuar për juve!
Me siguri që, titujt tuaj nuk përkasin me përgjegjësitë, sepse sinqerisht ne shumë prindër nuk e dimë sakt se kah jeni, ku jeni dhe çfarë bëni.
Paskët marrë guxim e hov që t’ia përbuzni punën znj. Arbërie Nagavci!!!
Ju lutemi përgjegjësve që, urgjentisht t’i ndërroni Kshillat e Prindërve në pjesën dërmuese të shkollave.
Ne prindët nuk kemi pa asgjë që ju keni bërë për fëmijë, e po përziheni kush është përgjegjës për vendimmarrje!!
Ec, kapni, ndërroni me njerëz më kompetent, më të ndërgjegjshëm e më të përgjegjshëm, me njerëz që kanë traditë arsimin.
Po reagoj në cilësinë e prindit, që arsimin e kam prioritet pas shëndetit.

Kush jeni ju Këshilli i Prindërve, nuk po ju njoh as nuk paskam dëgjuar për ju asnjëherë.
Për cilin Këshill e keni fjalën?
Ku jeni ju, cilat janë përgjegjësitë e juaja, sepse me të vërtetë nuk paskam dëgjuar për juve!
Me siguri që, titujt tuaj nuk përkasin me përgjegjësitë, sepse sinqerisht ne shumë prindër nuk e dimë sakt se kah jeni, ku jeni dhe çfarë bëni.
Paskët marrë guxim e hov që t’ia përbuzni punën znj. Arbërie Nagavci!!!
Ju lutemi përgjegjësve që, urgjentisht t’i ndërroni Kshillat e Prindërve në pjesën dërmuese të shkollave.
Ne prindët nuk kemi pa asgjë që ju keni bërë për fëmijë, e po përziheni kush është përgjegjës për vendimmarrje!!
Ec, kapni, ndërroni me njerëz më kompetent, më të ndërgjegjshëm e më të përgjegjshëm, me njerëz që kanë traditë arsimin.
Po reagoj në cilësinë e prindit, që arsimin e kam prioritet pas shëndetit.

Këshilli i Prindërve i Kosovës: Nagavci me diktat po tenton të vendosë kush të na përfaqësojë

Të fundit

LEXONI GJITHASHTU