No menu items!

Ky shtet ndalon fëmijët nën 15 vjeç të përdorin Instagram dhe TikTok pa pëlqimin e prindërve

Asambleja Kombëtare e Francës ka miratuar një projekt-ligj që e bën të detyrueshëm pëlqimin prindëror për fëmijët nën moshën 15 vjeç që dëshirojnë të përdorin mediat sociale, si Instagram dhe TikTok.

Data e hyrjes në fuqi është ende e pasigurt, veçanërisht pasi ajo duhet të kalojë në parlamentin francez. Megjithatë, kjo varet në veçanti nga opinioni që Komisioni Evropian duhet të nxjerrë për pajtueshmërinë e tij me ligjin e BE-së.

Mediat sociale do të kenë më pas një vit për të përmbushur detyrimet e tyre për regjistrimet e reja dhe dy vjet për llogaritë ekzistuese, megjithëse detajet teknike janë ende duke u konsultuar.

“Mosha dixhitale” e 15 viteve që përmendet në tekst nuk është e re: ajo u prezantua në Francë në vitin 2018 në zbatim të legjislacionit evropian.

Por ky kufi ka të bëjë më gjerësisht me moshën nën të cilën kërkohet pëlqimi prindëror për të përpunuar të dhënat personale të të miturit. Mbi të gjitha, ai nuk zbatohet realisht dhe nuk ka pasur asnjë efekt në aksesin e fëmijëve në mediat sociale.

Në teori, mediat sociale nuk janë të hapura në Francë për personat nën moshën 13 vjeç. Megjithatë, regjistrimi i parë ndodh mesatarisht në moshën 8.5 vjeç dhe më shumë se gjysma e fëmijëve të moshës 10-14 vjeç kanë një prani atje, sipas të dhënave franceze nga Autoriteti Mbrojtës (CNIL).

Në rast të shkeljes së detyrimeve të tyre të reja, rrjetet sociale do të penalizohen, me gjobë deri në 1% të xhiros globale të kompanisë.

Teksti gjithashtu lejon një prind të kërkojë që të pezullohet llogaria e një fëmije nën 15 vjeç. Dhe kërkon që rrjetet të mundësojnë një pajisje për gjurmimin e kohës.

Të fundit

LEXONI GJITHASHTU