“Ujë i pastër Gjakovë dhe Kukës”

Në kuadër të projektit “Ujë i pastër Gjakovë dhe Kukës” u organizua seminari me Organizatat e shoqërise Civile në Gjakovë. Tema e diskutimit ishte lidhur me rolin e Shoqëris Civile për ujë të pastër dhe ndërtimin e një ekosistemi të qëndrueshëm për një jetë më të mirë në Komunën e Gjakovës.

In the framework of the project “Clean Water Gjakova and Kukës” a seminar was organized with #Civil #Society #Organizations in #Gjakova. The topic was related to the role of the Civil Society for clean water and building a sustainable ecosystem for a better life in Gjakova Municipality.

#sheera #cso #gjakova #kukes #cleanwater #betterlife #EuropeanUnion #environment

Të fundit

Lexoni gjithashtu: